Lista ostatnich realizacji GALTERM Sp. z o.o.

 • Kompleksowe wykonanie wentylacji mechanicznej w pom. 306 i 306a z doprowadzeniem ciepła technologicznego wraz z automatyką centrali wentylacyjnej i towarzyszącymi robotami budowlanymi na potrzeby dygestoriów w Katedrze Biochemii i Biologii Molekularnej w budynku przy ul. Norwida 31 we Wrocławiu.
  Termin wykonania prac: 04.2020 – 06.2020; (Galterm Sp. z o.o.). Wartość kontraktu: 138 436 PLN
 • Kompleksowe wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie i modernizacji instalacji wodociągowej w budynku MOPS – Ośrodku Opiekuńczo-Adaptacyjnym „Pensjonacie dla Osób Starszych” we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 190.
  Termin wykonania prac: 10.2019 – 05.2020; (Galterm Sp. z o.o.). Wartość kontraktu: 942 254 PLN
 • Kompleksowe wykonanie robót sanitarnych polegających na remoncie wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach Urzędu Skarbowego Wrocław – Stare Miasto ul. Inowrocławska 4 we Wrocławiu.
  Termin wykonania prac: 06.2019 – 11.2019; (Galterm Sp. z o.o.). Wartość kontraktu: 698 500 PLN
 • Kompleksowe wykonanie robót sanitarnych polegających na wymianie instalacji wody bytowej w poziomie piwnic budynku Sądu Okręgowego we Wrocławiu przy ul. Sądowej 1/Podwale 30
  Termin wykonania prac: 05.2019 – 08.2019; (Galterm Sp. z o.o.). Wartość kontraktu: 443 251 PLN
 • Kompleksowe wykonanie robót budowlanych polegających na budowie przyłącz kanalizacji sanitarnej, przebudowie instalacji wewnętrznej kanalizacji sanitarnej w budynku „B” w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu, pl. Hirszfelda 12
  Termin wykonania prac: 04.2019 – 07.2019; (Galterm Sp. z o.o.). Wartość kontraktu: 178 999 PLN
 • Kompleksowe wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu zabezpieczenia przeciwpożarowego wewnętrznej klatki schodowej w budynku Przedszkola Publicznego nr 1 przy
  ul. Batalionów Chłopskich 20 w Dzierżoniowie.
  Termin wykonania prac: 06.2019 – 09.2019; (Galterm Sp. z o.o.).
  Wartość kontraktu: 151 522PLN
 • Kompleksowe wykonanie robót sanitarnych związanych z adaptacją pomieszczeń w Zakładzie Radioterapii Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, pl. Hirszfelda 12
  Termin wykonania prac: 01.2019 – 03.2019; (Galterm Sp. z o.o.). Wartość kontraktu: 327 750 PLN
 • Kompleksowa wymiana instalacji gazowej w częściach wspólnych wraz z wyniesieniem zaworów głównych z komór technicznych w budynku wielorodzinnym przy ul. Wielkiej 1-7 we Wrocławiu.
  Termin wykonania prac: 01.2019 – 04.2019; (Galterm Sp. z o.o.). Wartość kontraktu: 145 603 PLN
 • Kompleksowa wymiana poziomów wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji w piwnicy budynkach mieszkalnych ul. Podwale 45, 46, 47 we Wrocławiu.
  Termin wykonania prac: 11.2018 – 01.2019; (Galterm Sp. z o.o.). Wartość kontraktu: 32 543 PLN
 • Kompleksowe wykonanie robót sanitarnych polegających na remoncie fragmentu instalacji hydrantowej i wody użytkowej w budynku „H” na terenie Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, pl. Hirszfelda 12
  Termin wykonania prac: 11.2018 – 12.2018; (Galterm Sp. z o.o.). Wartość kontraktu: 44 848 PLN
 • Kompleksowe wykonanie robót polegających na modernizacji hydroforni pracującej na potrzeby budynku przy ul. Zielińskiego 58-72 we Wrocławiu
  Termin wykonania prac: 12.2018 – 03.2019; (Galterm Sp. z o.o.). Wartość kontraktu: 84 951 PLN
 • Kompleksowa wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych wraz z przyłączeniem pionów do poziomów w części piwnicznej w budynku mieszkalnym ul. Wandy 15-17 we Wrocławiu.
  Termin wykonania prac: 10.2018 – 12.2018; (Galterm Sp. z o.o.). Wartość kontraktu: 74 006 PLN
 • Kompleksowe wykonanie robót sanitarnych związanych z remontem po byłej pracowni RTG, wykonanie zasilania urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych w Pracowni Biologii Molekularnej w budynku budynku „B” w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu, pl. Hirszfelda 12
  Termin wykonania prac: 10.2018 – 11.2018; (Galterm Sp. z o.o.). Wartość kontraktu: 127 200 PLN
 • Kompleksowa wymiana poziomów wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji w piwnicy budynkach mieszkalnych ul. Na ostatnim groszu 88-94, 96-106, ul. Kwiska10a-16a we Wrocławiu.
  Termin wykonania prac: 05.2018 – 11.2018; (Galterm Sp. z o.o.). Wartość kontraktu: 73 226 PLN
 • Kompleksowe wykonanie zadania „Remont i przebudowa Kina Zbyszek. Etap III – remont i modernizacja kotłowni”. Dzierżoniowski Ośrodek Kultury i Sztuki ul. Świdnicka 23 w Dzierżoniowie.
  Termin wykonania prac: 06.2018 – 09.2018; (Galterm Sp. z o.o.). Wartość kontraktu: 294 820 PLN
 • Kompleksowe wykonanie robót sanitarnych związanych z przebudową pracowni endoskopii w łączniku budynku A i A1 wraz z dostarczeniem i dostawą urządzeń w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu, pl. Hirszfelda 12
  Termin wykonania prac: 05.2018 – 07.2018; (Galterm Sp. z o.o.). Wartość kontraktu: 72 123 PLN
 • Kompleksowe wykonanie robót sanitarnych związanych z dopasowaniem pomieszczeń w budynku „B” i „D” dla potrzeb Zakładu Patomorfologii w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu pl. Hirszfelda 12
  Termin wykonania prac: 04.2018 – 05.2018; (Galterm Sp. z o.o.). Wartość kontraktu: 55 689 PLN
 • Kompleksowe wykonanie zadania „Modernizacja pomieszczeń warsztatowych w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie przy ul. Żeromskiego 41”. Termin wykonania prac: 06.2018 – 08.2018; (Galterm Sp. z o.o.). Wartość kontraktu: 59 081 PLN
 • Kompleksowa wymiana instalacji pionów wody zimnej i kanalizacji w zasobach mieszkaniowych Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Smoluchowskiego 22 we Wrocławiu. Termin wykonania prac: .04.2018 – 05.2018; (Galterm Sp. z o.o.). Wartość kontraktu: 55 689 PLN
 • Kompleksowe wykonanie instalacji gazu w budynku wielorodzinnym (12 mieszkań) we Wrocławiu przy ul. Osobowickiej 112a; Termin wykonania prac: 10.2017 – 11.2017; (Galterm Sp. z o.o.). Wartość kontraktu: 47 249 PLN
 • Kompleksowe wykonanie instalacji C.O. oraz wodnej w budynku wielorodzinnym (25 mieszkań) we Wrocławiu przy ul. Gajowej 43; Termin wykonania prac: 07.17 – 09.2017; (Galterm Sp. z o.o.). Wartość kontraktu: 324 000 PLN
 • Kompleksowa modernizacja instalacji  C.O., wykonanie projektu, montaż zaworów przy pionowych regulacyjnych typy AB-QM, prace budowlane w budynku „B” Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, pl. Hirszwelda 12;
  Termin wykonania prac: 07.17 – 09.2017; (Galterm Sp. z o.o.). Wartość kontraktu: 324 000 PLN
 • Wykonanie kompleksowo oraz w części dokończenie instalacji wodnej, kanalizacyjnej, C.O., ppoż., wentylacji mechanicznej VBW, instalacji klimatyzacji Daikin, białego montażu bloku operacyjnego oraz sterylizatorni Szpitala MSWiA we Wrocławiu, ul. Ołbińska 32;
  Termin wykonania prac: 03.17 – 10.2017; (Galterm Sp. z o.o.). Wartość kontraktu: 561 000 PLN
 • Wykonanie kompleksowo instalacji wodnej, kanalizacyjnej, C.O., ppoż., wentylacji mechanicznej Klimor, instalacji klimatyzacji Fujitsu, białego montażu Oddziału Chirurgii Naczyniowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu, ul. Kamieńskiego 73A;
  Termin wykonania prac: 02.17 – 05.2017; (Galterm Sp. z o.o.). Wartość kontraktu: 369 000 PLN
 • Wykonanie kompleksowo instalacji wodnej, kanalizacyjnej, C.O., ppoż., wentylacji hybrydowej Brookvent, ,instalacji klimatyzacji Daikin, białego montażu Oddziału Paliatywnego Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, pl. Hirszwelda 12;
  Termin wykonania prac: 10.16 – 03.2017; (Galterm Sp. z o.o.). Wartość kontraktu: 349 000 PLN
 • Wykonanie kompleksowo instalacji wodnej, kanalizacyjnej, C.O., hydroforowej, ppoż. , odwodnienia liniowego, kanalizacji pod posadzkowej, białego montażu w budynku wielorodzinnym (107 lokali) we Wrocławiu; Inwestycja Promenady Wrocławskie (Główny wykonawca Aldesa Polska Sp. z o.o.);
  Termin wykonania prac: 02.16 – 01.2017; (Galterm Sp. z o.o.). Wartość kontraktu: 1 093 000 PLN
 • Montaż instalacji gazowej zasilającej piece technologiczne w fabryce Intersnack w Nysie;
  Termin wykonania prac: 03.16 – 05.2016; (Galterm Sp. z o.o.). Wartość kontraktu: 78 000 PLN
 • Wymiana poziomów , pionów gazowych w budynkach mieszkalnych w Brzegu należących do zasobów SM Brzeg;
  Termin wykonania prac: 09.2015 – 11.2016; (Galterm Sp. z o.o.). Wartość kontraktu: 59 000 PLN
 • Wymiana zaworów równoważących przy pionowych oraz zaworów w obrębie węzłów cieplnych wraz z regulacją należących do zasobów SM Grodków;
  Termin wykonania prac: 09.15 – 12.2015; (Galterm Sp. z o.o.). Wartość kontraktu: 163 000 PLN
 • Wymiana poziomów , pionów CWU, ZWU, cyrkulacji w budynkach mieszkalnych przy ul. Koszalińskiej 4-8, Sarbinowskiej 2-4, Dźwirzyńskie14-18, Majakowskiego 2-6, 30-40 należących do zasobów SM Kuźniki we Wrocławiu;
  Termin wykonania prac: 11.15 – 02.2016; (Galterm Sp. z o.o.). Wartość kontraktu: 217 000 PLN
 • Wykonanie kompleksowo instalacji wodnej, kanalizacyjnej, C.O., gazowej, sieci kanalizacji zewnętrznej, białego montażu w budynku wielorodzinnym (50 mieszkań) w Miliczu przy ul. Mickiewicza 31 – 34 (etap 2) (Główny wykonawca RAWBUD RAWICZ );
  Termin wykonania prac: 10.15 – 06.2016; (Galterm Sp. z o.o.). Wartość kontraktu: 427 000 PLN
 • Wykonanie kompleksowo instalacji wodnej, kanalizacyjnej, C.O., gazowej, przyłącza do budynku, sieci kanalizacji zewnętrznej, białego montażu w budynku wielorodzinnym (50 mieszkań) w Miliczu przy ul. Mickiewicza 31 – 34 (etap1) (Główny wykonawca RAWBUD RAWICZ )
  Termin wykonania prac: 02 – 07. 2015; (Galterm Sp. z o.o.). Wartość kontraktu: 414 000 PLN
 • Wykonanie kompleksowo instalacji wodnej, kanalizacyjnej, C.O., hydroforowej, ppoż. , wentylacji mechanicznej garaży, białego montażu w budynku wielorodzinnym (100 mieszkań) we Wrocławiu przy ul. Jesionowej (Główny wykonawca NELLE Sp. z o.o.)
  Termin wykonania prac: 09.15 – 07.2016; (Galterm Sp. z o.o.)Wartość kontraktu: 1 008 000 PLN
 • Wymiana poziomów CWU, ZWU, cyrkulacji oraz zaworów przy pionowych w budynkach mieszkalnych przy ul. Szybowcowej/Drzewieckiego należących do zasobów SM Piast.
  Termin wykonania prac: 08 – 12. 2015; (Galterm Sp. z o.o.). Wartość kontraktu: 48 000 PLN
 • Montaż 4 szt. zasobników na CWU o łącznej pojemności 4000l, włączenie w istniejącą infrastrukturę kotłowni osiedlowej przy ul. J. Grabowskiej, należącej do zasobów SM Skarbek w Wałbrzychu.
  Termin wykonania prac: 04 – 06. 2015; (Galterm Sp. z o.o.). Wartość kontraktu: 57 000 PLN
 • Montaż przemysłowej przepompowni ścieków firmy Kessel wraz z uruchomieniem, wykonanie instalacji odprowadzającej w Wytwórni Filmów Fabularnych we Wrocławiu przy ul. Wystawowej. Zamawiający: Centrum Technologii Audiowizualnych.
  Termin wykonania prac: 04 – 06. 2015; (Galterm Sp. z o.o.). Wartość kontraktu: 105 000 PLN
 • Wykonanie modernizacji istniejącej instalacji zasilania klima-konwektorów na poziomie parteru oraz części biurowo – socjalnej obiektu przemysłowego AREA COOLING SOLUTIONS wg wykonanego projektu przy ul. Relaksowej 27 w Nowej Wsi Wrocławskiej.
  Termin wykonania prac: 04 – 05. 2015; (Galterm Sp. z o.o.). Wartość kontraktu: 67 000 PLN
 • Wymiana poziomów CWU, ZWU, cyrkulacji oraz zaworów przy pionowych w budynkach mieszkalnych przy ul. Horbaczewskiego 22 – 33 należących do zasobów SM Piast we Wrocławiu.
  Termin wykonania prac: 05 – 07. 2015; (Galterm Sp. z o.o.). Wartość kontraktu: 212 000 PLN
 • Wymiana poziomów CWU, ZWU, cyrkulacji oraz zaworów przy pionowych w budynkach mieszkalnych przy ul. Szybowcowej 12 – 20 należących do zasobów SM Piast we Wrocławiu.
  Termin wykonania prac: 06 – 08. 2015; (Galterm Sp. z o.o.). Wartość kontraktu: 128000 PLN
 • Wymiana pionów CWU, ZWU, cyrkulacji, liczników wodnych oraz zaworów przy pionowych w budynkach mieszkalnych przy ul. Powstańców Śląskich 162-168 należących do zasobów SM Spółdzielca we Wrocławiu. Wartość kontraktu: 316 000 PLN
  Termin wykonania prac: 10.2014 – 03.2015; (GALTERM Piotr Ciosek)
 • Wymiana pionów CWU, ZWU, cyrkulacji, liczników wodnych oraz zaworów przy pionowych w budynkach mieszkalnych przy ul. Na Polance 10-14 należących do zasobów SM Spółdzielca we Wrocławiu. Wartość kontraktu: 227 000 PLN
  Termin wykonania prac: 07.2014 – 10.2014; (GALTERM Piotr Ciosek)
 • Wymiana izolacji na rurach wodnych (ok.1400m) w budynku mieszkalnym przy ul. Krynickiej 2-52 we Wrocławiu w zasobach SM Wrocław Południe os VI Gaj.
  Termin wykonania prac: 11.2014 – 02.2015; (GALTERM Piotr Ciosek). Wartość kontraktu: 21 000 PLN
 • Wymiana poziomów instalacji kanalizacyjnej wewnętrznej w budynkach mieszkalnych przy ul. Widok 1 – 5 Piotr Skargi 13 – 17, Kolejowej 24 – 28A we Wrocławiu będących w zasobach SM Cichy Kącik. Łączna wartość kontraktów: 129 000 PLN
  Termin wykonania prac: 03 – 07.2014; (GALTERM Piotr Ciosek)
 • Wymiana poziomów CWU, ZWU, cyrkulacji oraz zaworów przy pionowych w budynkach mieszkalnych przy ul. Hallera 24A i 24B należących do zasobów SM Spółdzielca.
  Termin wykonania prac: 02 – 04.2014; (GALTERM Piotr Ciosek). Wartość kontraktu: 68 000 PLN
 • Wymiana pionów CWU, ZWU, cyrkulacji, liczników wodnych oraz zaworów przy pionowych w budynkach mieszkalnych przy ul. Sanockiej 9 – 15 należących do zasobów SM Wrocław – Południe.
  Termin wykonania prac: 09.2013 – 01.2014; (GALTERM Piotr Ciosek). Wartość kontraktu: 143 000 PLN
 • Wymiana pionów CWU, ZWU, cyrkulacji, liczników wodnych, zaworów przy pionowych oraz instalacji kanalizacyjnej w budynkach mieszkalnych przy ul. Nyskiej 68 należących do zasobów SM Wrocław – Południe.
  Termin wykonania prac: 11 – 12.2013; (GALTERM Piotr Ciosek). Wartość kontraktu: 54 000 PLN