Imię

  Nazwisko

  Telefon kontaktowy

  Adres email

  Adres miejsca awarii

  Data faktury / Numer karty gwarancyjnej

  Preferowana godzina przyjazdu


  Opis uszkodzenia

  Akceptacja warunków

     W przypadku zgłoszenia nie objętego gwarancją firma Galterm Sp. z o.o. obciąży zgłaszającego kwotą 150 PLN + VAT, za nieuzasadnione wezwanie, oraz kosztami dojazdu w wysokości 50 PLN + VAT na terenie Wrocławia, poza terenem Wrocławia 50 PLN + VAT oraz 1 PLN + VAT za każdy dodatkowy kilometr poza granicami miasta.


   Imię

   Nazwisko

   Telefon kontaktowy

   Adres email

   Adres miejsca awarii

   Data faktury / Numer karty gwarancyjnej

   Preferowana godzina przyjazdu


   Opis uszkodzenia